NAV

Tuesday, February 28, 2017

161ST PERSUASIVE APPEAL_ 28FEB17_TO THE SCP JUSTICES : GO JUST PROJECT COULD BE ANOTHER GHOST PROJECTSunday, February 26, 2017

THE RESEACH OVER THE MARIANA TRENCH
160TH PERSUASIVE APPEAL_27FEB17_TO THE SCP JUSTICES_FLIGHT IS AN ADMISSION OF GUILT

VERIFICATION BY REMEDIOS VARGAS WHICH SHOULD 
HAVE BEEN ATTESTED TO BY RICO BERSAMAIN

Duhaime's Law Dictionary

Personal Knowledge Definition:

Something a witness actually saw or heard.

The term personal knowledge is mostly, used, in law, in the context of the requirement of the contents or averments of an affidavits. Allegations of fact in an affidavit which are not within the personal knowledge of the affiant are either hearsay, opinion or argument.
As described by Justice Moore of the Court of Appeal of Louisiana in State of Louisiana v Cecil:

"Affidavits shall be made on personal knowledge, shall set forth such facts as would be admissible in evidence, and shall show affirmatively that the affiant is competent to testify to the matters stated therein.

"Personal knowledge means something the witness actually saw or heard, as distinguished from what he learned from some other person or source."
Similarly, in Stevens v. Water District One of Johnson County, Justice Judy Robinson of the United States District Court (Kansas) wrote:
"[U]nder the personal knowledge standard, an affidavit is inadmissible if the witness could not have actually perceived or observed that which he testifies to. Statements of mere belief in an affidavit must be disregarded....
"To enforce this rule, the court ordinarily does not strike affidavits, but simply disregards those portions that are not shown to be based upon personal knowledge "

REFERENCES:

  • State of Louisiana Department of Transportation and Development v Cecil, 966So. 2d 131 (2007)
  • Stevens v. Water District One of Johnson County, 561 F. Supp. 2d 1224 (2008)

Friday, February 24, 2017

TRUDEAU APOLOGIZES FOR ITS COLONIAL HISTORY OF DISCRIMINATING AGAINST ASIAN IMMIGRANTSDUTERTE:The ceremonial turnover of the key for the 1st Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry,:
LIVE: The relevance of the 1986 EDSA People Power todayA discussion on the relevance of the EDSA People Power Revolution held at UP Diliman http://rplr.co/2mj2kCL


159TH PERSUASIVE APPEAL_24FEB17_TO THE SCP JUSTICES : THE CORD THAT BINDS THIEVES TOGETHER


SECOND DECEITFUL ACT 

BY ATTY. RAUL QUIROZ

EXCERPTED FROM 

AC-10084  ITEM 4.1.2

4.1.2   PANGALAWANG PANDARAYA :
PAGPAPAKILALA KAY  G. RICO BERSAMIN BILANG  RESPONDENT NGUNIT 
PINALAGDA SA POSITION PAPER AY IBA.  ITO PO AY GROSS MISREPRESENTATION.

                
 Mapapansin po ninyo, Your Honor, na  ang titulo ng kaso ko laban sa SHELL ay 
Antonio L. Buensuceso vs. Pilipinas Shell Petroleum/ Rico Bersamin, nangahulugan 
po nito ay ang inerereklamo ko ay ang SHELL at si G. Rico Bersamin.  Si G. Rico 
Bersamin ay  siyang  ipinakilala  ni  Atty.  Raul  Quiroz  sa  POSITION PAPER  ng  
SHELL , na respondent sa kaso na ito, na sa ngalan  ng maginoo, matino, parehas,
 tapatan at walang  pag-iimbot at walang pandarayang  pakikipagtuos  ay  nararapat  
lang  na si  G. Rico  Bersamin  ang lumagda sa Position Paper ng SHELL , ngunit sa 
pandaraya ni  Atty. Raul Quiroz  ay ginamit niya  ang ibang tao na hindi ko naman  
inirereklamo  at  wala namang kinalaman sa asuntong ito,  upang lumagda sa 
Position Paper ng SHELL. Siya  po,   si  Ms. Remedios Vargas,  sa  Shellhouse 
Makati City naglilingkod, habang ang lugal po naman ng kaso ay sa SHELL Refinery 
sa Tabangao, Batangas City,   sa loob po ng bakurang pinamamahalaan 
ni G. Rico Bersamin.

Your Honor, wala pong kinalaman si Ms. Remedios Vargas sa mga isyu na nagbunga 
sa kaso ko laban sa SHELL at  kay Mr. Rico Bersamin,tulad ng mga sumusunod: 
PACKET 2 :  LABEL 5.2.1  SHELL position paper
                        p.1 Rico Bersamin  Introduced 
                        as the individual respondent
PACKET 2 : LABEL 5.2.2  SHELL position paper
                    p.14 VERIFICATION BY:
                    
A.  Katinuan sa PERFECT ATTENDANCE  AWARD SCHEME (Scam)
      PACKET 2 : LABEL 5.2.3 Complainant Reply
                            Annex "I"    page 1        page 2
                         
     Wala pong kinalaman dito si  Ms. Remedios Vargas.

B.  Pagpapahaba ko ng buhok mula  noong Enero, 2000. 
PACKET 2 : LABEL 5.2.3  Complainant Reply 
                    Annex "I"       page 2    par. 11
                 
Wala pong kinalaman dito si Ms. Remedios Vargas.

C.  Ang akin pong INQUIRY tungkol  sa nawawalang minutes ng CBA 
      Negotiation meetings (CBA 2001) na kung saan dito pinag-usapan ang 
      issues tungkol sa pasueldo.    
    PACKET 2: LABEL 5.2.4 Complainant 
                      Position Paper Annex "A"
               Letter to the TASREA Secretary 
               requesting for complete minutes
              of the CBA Negotiation Meetings
            
PACKET 2: LABEL 5.2.5 Complainant 
                 Position Paper Annex "C"
                  Letter to the TASREA President 
                requesting that the draft of the
                missing minutes of at least
                four CBA Negotiation 
                Meetings be written and
                ( SEE inverse copy here)
            where I asked him about his trip
           to Thailand is an exchange for what.

        Wala pong kinalaman dito si Ms. Remedios Vargas. 
                      
    Sa GROUND RULES ng CBA  NEGOTIATIONS ay requirement po  ang minutes 
    ng meeting at dalawang kasapi (nonofficer) as witness.  
    tinago nila po ang naturang minutes  at ginawa po nila ang naturang   
    mga meeting na wala ang kailangang  dalawang witness.  
    PACKET 2 : LABEL 5.2.6 Complainant 
                       Position Paper, Annex "B"
                       GROUND RULES FOR 2001 CBA 
                       NEGOTIATIONS, on the first page 
                        two non-officer witness 
                       requirement shown,
                       on the second page the 
                       requirement for duly
                        recording of minutes
                        can be read.
     Wala pong kinalaman dito 
     si Ms. Remedios Vargas.
                           
D.  Ang paghahabol ko po sa PRB (Performance Related Bonus) para kay
G. Ritchie Coronel, isang dating kawani. Noong si G. Ritchie Coronel ay   
magbitiw ay under evaluation pa o kinukwenta pa kung magkano ang  
halaga ng PRB base sa pangkalahatang performance ng grupo sa loob
ng isang observation period. Kaya naiwan pa niya ang kanyang PRB at
ibibigay yun sa kanya pagkatapos ng  evaluation period. Katunayan po 
sa LMC Meeting noong April 5, 2002 ay malinaw na nakasaad dito :
PACKET 2 : LABEL 5.2.7 Complainant Reply  
                     Annex " K " p. 1, 
                     April 5, 2002 LMC Meeting

"5. PRB Scope- Ritchie Coronel to
       receive whole prb. R. Magtibay, 
       O. Viray and B. De Villa to receive
       pro-rated prb"s."

Pero, Your Honor,  sa kagustuhan po ni G. Rico Bersamin ay inihinto ang 
release ng pay-out para kay G. Coronel noong malaman na si 
G.Ritchie Coronel at ako ay magtiyuhin. Ano po ang palusot niya?  Ang mga 
naka-resign na kawani ay hindi na raw entitled sa Performance Related 
Bonus. Hinahabol ko pa rin ito hanggang sa ngayon, bagaman wala na po
akong balita kung anong nangyari na asuntong ito.

       Wala pong kinalaman dito si Ms. Remedios Vargas.

E.  Ang aking inihain na petisyon para sa kaparehong pagtingin na
     pinagkaitang  bigyan ng pagdinig (hearing) sa LMC sa kabila ng aking
     paulit ulit  na pakiusap. May mga kasapi ng TASREA na nasa 
     kapareho kong  level  ng position. Ang position po nila ay Senior 
    Office Staff tulad naman ng sa amin sa Operations na  Senior 
    Operator na nararapat lang  9.5% salary increase ang kanilang 
    tanggapin na tulad ng sa tinanggap  kong 9.5% bilang Senior Operator,  
    pero binigyan sila ng 10% dahil    sa pagpapahalaga sa  kanilang 16 
    long years of service. Kung gayon,  nararapat lang na bigyan  rin ako ng 
   10% salary increase sa punto ng  parehas na pagtrato at pagtingin 
    kung hindi man mas higit pa, dahil  po sa aking 24 years service. 
    Ang main issue po rito ay ang  intentional na di pagdinig sa aking 
    petisyon na inihain, sa kabila ng  aking paulit ulit na pakiusap. 
    Mahalaga mang maituturing yung  mapagbigyan ang aking hiling pero 
    mas mahalaga na hindi ipagkait sa  akin ang isang hearing  sa petisyong
    aking inihain.
    PACKET  2 :  LABEL 5.2.8 Complainant 
                       Position Paper, Annex "D"
                      Petition for Salary Rate
                                         Adjustment  
                      page   1                3 

    Wala pong kinalaman dito  si Ms. Remedios Vargas.
  
F.   Ang pagbale wala sa ACHIEVEMENT ng isang SHELL high school and 
      college  scholar noong ang scholar na ito ay mag " TOP-1 sa Electronics 
      and Communications Engineering board examinations na ginanap 
      noong APRIL 2002 sa dahilang anak ko ang nasabing scholar.
       Wala pong kinalaman dito si Ms. Remedios Vargas.
    PACKET 2 : LABEL  5.2.11  
        (Mosses C. Buensuceso)


G.  Ang paggawa ng "rigged " work performance rating[page   1   &   2 ]
     gamit ang mga supervisorpara ipahiya  ako sa harap ng aking kapuwa 
      empleado, sa  aking mga kaibigan at pamilya sa pagpapalabas na 
      poorest work performer  ako at ito ay gawing dahilan upang ako ay 
      napiling  alisin sa trabaho  Isang gawa na nakapagdulot sa akin ng 
      sobrang lungkot at kahihiyan, nakapagpababa ng aking integredad, 
      dignidad at dangal. Ito po ay isang "rigged  work performance rating" 
      dahilan po sa pagtatapat ng ilang supervisor na malapit sa akin na ako 
      raw ang dapat alisin.Lumilitaw po ang katotohanang ginawa ang 
      rating na may  intensyon na idiin lang, na ako ang nararapat 
      alisin. Dahil dito ay lubos akong naniniwala sa ipinagtapat nila sa akin 
      na buong kahihiyan  humingi ng paumanhin sa akin na wala silang 
      magawa kundi sundin kung ano  ang utos ni boss, na ako ang 
      dapat maalis. Sila ay pawang tulad ni Pontio Pilato na naghugas 
      ng kanilang mga kamay, na wala  silang kasalanan sa naging bunga 
      ng pag-gawa ng rating na iyon. Hindi po ako nagalit o naghinanakit 
      sa kanila,  inunawa ko po ang katayuan nila. Magkaganoon man 
      mga kaibigan pa rin ang  turing ko sa kanila.
    PACKET 2 : LABEL  5.2.9  SHELL Rejoinder
                        Annex 7, Ranking
                       page   1       2 
 Wala pong kinalaman dito   si Ms. Remedios Vargas.

H.  Ang paglabag  sa  JOB SECURITY  probisyon ng CBA sa pagitan  ng SHELL  
     at TASREA : "The union acknowledges  the right of the company to contract 
     out  work. However, no employee shall suffer  loss of employment on 
     account of  contracted out work."
    PACKET 2 : LABEL 5.2.10 Complainant 
                          Position Paper Annex "H"
                         Article XIV Job Security 
                         Sec. 3-Contracting-out
    Wala pong kinalaman dito   si Ms. Remedios Vargas.

Your Honor, dito sa mga nabanggit na mga issues ay wala pong kinalaman 
si Ms. Remedios Vargas at tanging si G. Rico Bersamin lang ang nararapat 
na tumanggap ng pananagutan bilang tunay na respondent sa usaping ito.
Sa ginawa pong  "gross misrepresentation"  ni Atty. Raul Quiroz   sa paggamit 
sa ibang  tao, kay Ms. Remedios Vargas bilang corespondent, na walang 
kinalaman  sa  kasong ito at hindi ko naman  inirereklamo ay walang 
dudang nandaraya,  kaya nararapat po lamang siyang maalis bilang 
abogado. Kaya  dapat lang po na ma-disbar si Atty. Raul Quiroz.


#DZMM

NBC NEWS

TWERK QUEEN

CONTENTS

.ENTERTAINMENT (5) .LABOR JURISPRUDENCE (1) #YES WE CODE (1) 18DEC15 (112) 1A_MEDIA (8) 2014 CHRISTMAS MESSAGE (1) 2015 (1) 2015 Miss Universe (1) 2016 PHILIPPINE POLITICS (1) 4TH OF JULY (1) abante clipping (1) ABS-CBN NEWS (6) ABSOLUTE PARDON (1) ABU SAYAFF GROUP (2) ABUSE OF JURISDICTION (1) ACADEMIC FREEDOM (1) ACE VEDA (2) aclu (3) ACTIVATED SLUDGE GENERAL KNOWLEDGE (1) ADD EVIDENCE (7) AIRPORT HACKS (1) AIZA SEGUERRA (1) ALAN PETER CAYETANO (4) ALBERTO ROMULO (1) ALDEN AND MAINE (1) Alfred Clayton (56) All India Bakchod (1) ALTERNET (153) ALVIN CUDIA (1) AMADO VALDEZ (1) AMERICAN BRIDGE (2) AMERICAN FAMILY VOICES (5) AMERICAN RIVERS (5) AMERICANS FOR TAX FAIRNESS (6) ANDRES BONIFACIO (2) ANGELO REYES (1) ANNEX 5 (5) ANNUAL REMINDERS (1) ANTHONY TABERNA . GERRY DAJA (1) ANTI GRAFT AND CORRUPT PRACTICES ACT (2) ANTONIO (26) APPACHE LAND (1) AQUACULTURE (2) AQUASCAPING (1) ARCADIA POWER (1) ARNIE SAIKI (1) ARNOLD GONZALEZ (1) Arnold Schwarzenegger (5) ARTBOARD (15) ARTIFICIAL LEAVES (1) atty dodo dulay (3) ATTY. QUIROZ DISBARMENT (18) AUDIO (1) AUDUBON (11) AUSTRALIA (1) AUTUMN LEAVES (1) Avaaz (3) BAD FAITH LAWSUIT (2) BAG BAN (1) BANGSA MORO TRANSITION COMMISSION (1) BANGSAMORO (1) BAR EXAM (1) BASKETBALL (1) Batangas City (2) BATANGAS PRIDE (1) BATS (1) BAUAN (5) BAUAN CENTRAL SCHOOL (4) BAUAN HIGH (1) BAUAN NEW MARKET SITE WITH GRAND TERMINAL (2) BAYAN KO (6) BAYAN MUNA (1) BAYAN NI JUAN (1) BAYAN USA (1) BBC NEWS (4) BBL (1) BEDSIDER (1) BERNADETTE ELLORIN (1) BERNIE SANDERS (4) BETRAYAL OF PUBLIC TRUST (2) BHS (2) BIG OIL (3) BILL WATTERSON (1) Biodiesel topics (5) BIR (1) Bird (no music) (1) BIRTHRIGHT CITIZENSHIP (1) BLACK FRIDAY PROTEST (1) BLOOMBERG POLITICS (1) BOMB TRAINS (3) BONFIRE (1) BONSAI (8) BORDC/DDF (4) BORDER CROSSING (1) BORDER WALL (4) BORED PANDA (3) brain-eating amoeba (1) BRAVE NEW FILMS (8) Brian Ross (1) BROKEN BRIDGES (1) BRW (1) CADEM (1) CADET CUDIA (3) CAFWD:Digest (3) CALIFORNIA CLEAN MONEY ACTION FUND (2) CALIFORNIA INTERFAITH POWER AND LIGHT (4) CALIFORNIA LABOR FEDERATION (15) CALIFORNIA LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS (2) CALIFORNIA STATE PARKS FOUNDATION (2) CALIFORNIANS FOR WATER SECURITY (1) CAMBODIAN GARMENT WORKERS (1) CAMPAIGN FOR AMERICA'S FUTURE (6) CAPITAL (1) CARE (102) CARMEL MOUNTAIN (1) CARPIO DISSENT (1) Cartoons video (2) CASA CORNELIA (2) CASE DURATION (1) casetext (26) CASSELTON TRAIN DERAILMENT (1) CAUSE ORIENTED GROUPS (13) causes (4) CELESTINO VIVIERO (1) CENTER BIOLOGICAL DIVERSITY (7) CENTER FOR FOOD SAFETY (2) CENTER FOR SCIENCE IN THE PUBLIC INTEREST (1) CERES (2) CERVICAL ORGASM (1) CHANGE (8) CHARLIE CHAPLIN (2) CHESS (4) CHICAGO TRIBUNE (15) CHRISTIANITY (1) Christmas (8) Christmas Hilltop (2) CISP (7) CITO BELTRAN (1) CIVIL RIGHTS (1) CLEAN FLOODWATER (1) CLEOPATRA (1) CLEVER TIPS (5) climate change (9) CLIMATE MOBILIZATION (1) CLIMATE PROGRESS (7) CLIMATE REALITY PROJECT (2) CLIMATE TRUTH (1) CMR CARD JAY (6) CMR CARD PRIOR (7) CNN PARIS TERROR ATTACK (1) CNN POLITICS (5) COAL (6) COALITION TO STOP INTERNET GAMBLING (1) CODE OF CONDUCT AND ETHICAL STANDARDS(Republic Act No. 6713) (1) COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT (1) COLOR OF CHANGE (5) COMEDY SKITS (5) COMELEC (2) COMMITTEE FOR BETTER BANKS (1) COMMON CAUSE (7) COMMON DREAMS (2) COMMUNICATION WORKERS OF AMERICA (1) ComPosPaper (29) con ed (27) CONDONATION DOCTRINE (1) CONED (69) CONFEDERATE FLAG (1) CONGRESSIONAL HEARING ON ILLEGAL DRUGS (4) CONJUGAL DICTATORSHIP (1) CONNECTIONS.MIC (1) Conservation International (3) CONSTITUTIONAL CONCEPT OF ACCOUNTABILITY (1) CONSUMER ACTION (2) CONSUMER FEDERATION OF CALIFORNIA (1) CONTINUING ATTEMPTS (7) COOL ROOFS (1) Corona Trial (5) CORPORATE ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL (5) CORPORATE GREED (1) CORPORATE TAX (1) CORPORATIZATION (1) CORRUPTION IN THE PHILIPPINES (10) COURT OF TAX APPEALS (1) CREDO (10) CREMATION (1) CRISPIN BELTRAN (1) crude oil train fire (1) CUSTOMS (4) daily digg (254) Daily Kos (27) DAILY MAIL (1) DAILY TRIBUNE (1) DAKOTA ACCESS PIPELINE (40) DALAI LAMA (2) DANGAN (1) DARAPRIM (1) DARK Act (1) DAVAO NIGHT MARKET (3) DAVID PORTER (7) DAVIDE (1) DAVIES LAW GROUP (1) DE QUIROZ (9) DEATH PENALTY (2) DEBRA NESS (1) DEEPWATER HORIZON (1) DEFEND OUR FUTURE (1) DELAWARE RIVERWATCH (2) DELIMA (13) DEMAND PAYMENT (7) DEMAND PROGRESS (2) DEMOCRACY FOR AMERICA (10) DEMOCRACY NOW (2) DEMOS (3) DENA EAKLES (1) DENMARK (1) DENNIS CAPILI (1) DENNIS DATU (1) DESMOGBLOG.COM (2) DETROIT GOOD JOBS NOW (1) DIABETES (1) Digg (3) DISBARMENT (10) DISBARMENT PRIMER (1) discrimination (1) DISHONESTY (1) DivestInvest (1) DIVESTMENT DAY (1) DJ RICHARD ENRIQUEZ (2) DJRICHARD (1) DOCTRINE OF CONSTITUTIONAL SUPREMACY (2) DOCTRINE OF FINALITY OF JUDGMENT (2) DOCTRINE OF SOVEREIGN IMMUNITY (2) DOGS HEROISM (1) Dollarocracy (1) dolphines (1) DON MOORE (1) DONALD TRUMP (78) DOS POR DOS (1) DOUBTFUL (2) Dr David Alameel (2) DR. JUAN ESCANDOR (1) Dr. Love...Tribute to Andy Williams (4) DRA.LULU (1) DRONE SURFING (1) DRUG MATRIX (1) DRUG POLICY ALLIANCE (1) DSCC (1) DUBAI (1) DUE PROCESS (1) DUTERTE (128) DUTERTE CAYETANO (174) DZMM (11) DZMM SOUND BITES (2) E-ACTIVIST ALERT (1) E-MAIL GARCIA _AUG_5_2014 (7) E-MAIL NOT SECURE (3) Earth Justice (9) EARTHJUSTICE (16) EARTHQUAKE (2) EARTHWORKS (10) EAT BULAGA (2) ECO-CARS (1) ECONOMIC POLICY INSTITUTE (19) ECONOMICS (1) EcoWatch (3) EDD (1) EDF (9) EDGAR JOPSON (1) EDSA 4 (1) EDUCATION FROM THE INSIDE OUT (1) EFREN (25) EL SHADDAI (4) ELECTORAL COLLEGE (1) electric car (4) ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION (2) ELITE READERS (1) ELIZABETH WARREN (18) ELVIS PRESLEY (1) Emily Southard (1) EMMA WHATSON (1) ENCYCLICAL (1) END CITIZEN UNITED.ORG (4) END OF THE AMERICAN DREAM (1) ENDANGERED EARTH (12) eNEWS (1) ENRIDGE (1) ENRILE (5) ENTREPRENEUR (1) ENTRY OF JUDGMENT (1) ENVIRONMENT (5) ENVIRONMENT AMERICA (1) ENVIRONMENT CALIFORNIA (2) ENVIRONMENTAL ACTION (19) Environmental California (1) ESPINOSA KILLING (1) ESPOSO (1) ESTAFA OR SWINDLING (1) ESTATE TAX (2) ESTELITO MENDOZA (1) EUGENE V. DEBS (1) EVERYTOWN FOR GUN SAFETY (2) EXPLOSION (10) EXPOSE THE TPP (12) EXPRESS (1) EXPRESS ACKNOWLEDGMENT (7) EXXON (4) EYEWITNESS NEWS (1) F-35 (1) FAILON (1) FAKE AMBUSH (1) FAKE open internet (1) FAMILY AND FRIENDS (1) FAREED ZAKARIA (1) fascinating (1) FATIMA (1) FEEDING AMERICA (2) FERNANDO POE JR. (1) FIGHT FOR $15 (9) FIGHT FOR THE FUTURE (3) FILIPIKNOW (4) FILMS FOR ACTION (2) FIREWORKS (1) FIRST DRAFT (1) FIRST NATIONS DEVELOPMENT INSTITUTE (1) FIX THE COURT (3) FLAG (2) flaring (4) flash (1) FLOURIDE (1) FOIA APPEAL (11) foia executive order by duterte (1) FOOD AND WATER WATCH (4) FOOTBILLY (1) For Hon CJ Sereno (57) FORECAST THE FACTS (2) FOREST ETHICS (3) FORTUNE TOBACCO CORPORATION (1) fossil fuel (21) FOX31 DENVER (1) Fr. JERRY ORBOS (1) FR. JOAQUIN BERNAS (1) FR..ZACARIAS AGATEP (1) fracking (16) FRANCIS TOLENTINO (1) FREDDIE AGUILAR (1) Frederick Douglass (1) FREE PRESS ACTION FUND (5) FREE THOUGHT PROJECT (1) FREEDOM OF EXPRESSION REFERENCES (1) FREEDOM OF SPEECH (1) FREEDOM OF THE PRESS (2) freepress (2) Friends from Tabangao (7) Friends of the Earth (9) Frito_Lay (1) G-SPOT (1) GarageBand (1) GASLIGHTING (1) GATES OPEN OR CLOSE (1) GAVIN NEWSOM (1) GB (3) GEN. BATO (1) GENERAL BATO (1) GEORGE ORWELL (1) GEORGE SOROS (1) German artist (1) GERMAN FOOD WORKERS (1) GERRY BAJA (1) GEUS REITERATION OF DEMAND PAYMENT (28) GIANT HULKBUSTER (1) GIANT SKELETONS (1) gifs (1) GILASPILIPIAS (1) GILSON ACEVEDA (4) GINA LOPEZ (5) GIZMODO (1) GLOBAL CATHOLIC CLIMATE MOVEMENT (2) GLOBAL CITIZEN (1) GLOBAL WARMING (1) GLORIA (6) GMA News Online (1) gmo (4) GMO FREE USA (2) golan (1) Golden Gate views (7) GOP (3) GORDON (1) GOTCHA (1) GOUT (1) GOV JERRY BROWN (1) GRACE (1) GRACE eco news (26) GRACE POE (4) GREECE (1) GREEN LIFE (1) GREENPEACE (33) GREENPEACE VIDEOS (8) GREG WILSON (1) GRETCHEN HO (1) Grist (5) GRIST WEEKLY (33) GUARDIAN US (1) GUIDE Back up (1) GUN VIOLENCE (1) HALAMANG GAMOT (6) HALLOWEEN (2) HANDICAP INTERNATIONAL (1) HAPKIDO (1) Harriet Heywood (2) Harry Roque (26) HARTFORD COURANT (50) Hatol (1) HEARSAY (3) Heather Shelby (1) HEFTY (1) HEYWOOD (1) HIAS (1) HILLARY CLINTON (12) HITLER (1) HOBBY LOBBY (2) HOLLYWOOD PROGRESSIVE (3) HOMELESS VETERANS (1) HONDA_COOPER (2) HOOVERBOARD (1) HORSE KICK (1) HUFF_POST BUSINESSS (1) HUFF_POST POLITICS (12) HUMAN RIGHTS (5) HUMAN RIGHTS CAMPAIGN (3) HUMAN RIGHTS ON LINE PHILIPPINES (3) HUMAN RIGHTS WATCH (7) humor (5) i am sorry (1) IA_MEDIA (20) IDENTITIES.MIC (2) IJREVIEW (183) ILLEGAL DRUGS (15) ILLUSTRATION BOARD (1) ILRF (4) IMAGES (3) IMAGES COLLECTION FROM FACEBOOK (16) IMMIGRATION BAN (1) Immigration reform (2) impeachment (2) IN THESE TIMES (4) INAUGURAL DUTERTE (2) Inay...Home (3) INC (3) INDEPENDENT JOURNAL (50) InDesign (5) IndustriALL (1) INFOWARS (1) INQUIRER (13) INSIDE CLIMATE NEWS (2) INSPIRING (73) INTELLIGENCE.COM (1) INTERAKSYON (1) International Labor Rights Forum (1) INTERNET FREEDOM (1) IOWA CITIZENS FOR COMMUNITY IMPROVEMENT (1) IOWA CITY (1) ISLAM (1) ITALY (1) IUF (12) JACK LAM (3) JAIME (38) JAMES BWEIN (1) JARIUS BONDOC (5) Jawaid Ali (2) JBC INTERVIEW. (4) Jecjec's First birthday (9) Jecjec's first part (9) Jecjec's second part (9) Jecjec's third part (9) Jeffrey Pfeffer (1) JEFFREY WONG (1) Jehaziel Alburo (1) JESSE COLEMAN (1) JESSICA DOMINGO (1) JESUS (1) JILL STEIN (2) JIM THE EVANGELICAL PASTOR (2) JIMENO (1) JOBS WITH JUSTICE (2) JOE SMYTH (1) JOEL CANO (8) JOEL CASTRO (11) JOEVER (1) John Donovan (2556) JOHN F. KENNEDY (1) JOHN LENNON (1) JOHN LUNA (2) John MacMurray (1) JON STEWART (1) jos (1) Jose Mujica (2) Jose Victoria (5) JOSEPH ESTRADA (1) JSTREET (1) JUDGE DISCIPLINE (1) JUDGE DISMISSAL (2) JUDGE FLORO (6) JUDGE MURO (3) JUDICIAL WATCH (22) JULIET ALMONTERO ZAIDE (1) Jun Banaag (4) JUN ESPINA (1) JUST FOREIGN POLICY (4) JUSTICE ARTURO BRION (1) JUSTICE BERSAMIN (6) JUSTICE CARPIO (1) JUSTICE FELLOWSHIP (2) JUSTICE IMAGES (1) JUSTICE LEONEN (1) JUSTICE MARVIN LEONEN (1) JUSTICE PEREZ (1) JUSTICE RUTH BADER GINSBURG (1) JUSTICE VELASCO (1) JUSTICES AS CLOWNS (1) JUSTICES VOTING PREFERENCE ON CORRUPTION (1) JUSTIN TRUDEAU (4) KA LOUIE TABING (1) KAMALA HARRIS (2) KAREN DAVILA (2) KASPAROV (1) KEYSTONE (1) KEYSTONE progress (1) KEYSTONE XL PIPELINE (7) KICK BIG POLLUTERS OUT (1) KIDNAP FOR RANSOM (1) KING V. BURWELL (1) KOCH BROTHERS (10) KUYA MIKE (1) KUYA'S PRACTICE PROJECT (1) LA LONTOC DECISION (6) LA PROGRESSIVE (276) LABOR (2) LABOR DAY (1) LABOR UNIONS (20) LabourStart (4) LAPITAN (16) LAPU-LAPU (1) LARRY WINES (1) LATINOS PRO BERNIE SANDERS (1) LAW (2) LAW PREVAILS OVER IR/AGREEMENT (2) lawsuit vs. shell (2) Layusa (1) LEAGUE OF CITIES IN THE PHILIPPINES (2) LEAGUE OF CITIES OF THE PHILIPPINES (LCP) VS. COMELEC (1) LED ZEPPELIN (1) LEFT ACTION (1) LENNY ROBREDO (7) LEON LEYNES (1) LEONARDO RAMOS (4) LETTER COMPLAINT (1) LETTY JIMENEZ-MAGSANOC (1) Leyte1897 (1) LIA SAFANOVA (1) LILIOSA HILAO (1) lito (1) LITTLE THINGS.COM (2) LIWAYWAY VINSONS-CHATO (1) LIZA MAZA (1) LOBO MINING (2) LOGOS (1) Loise Slaughter (1) LOS ANGELES TIMES breaking news (32) LOS ANGELES TIMES essential california (26) LOS ANGELES TIMES_today's headlines (26) LOST CM ENVELOPS (7) LOURDES (2) MABINI (1) MAGIC KINGDOM (2) MAGIIC (1) MAGUINDANAO MASSACRE (1) MAHAL NA ARAW (1) MAHAWI MAN ANG ULAP (2) MAINE MENDOZA (1) MAKING CHANGE AT WALMART (2) MAMAPASANO FALLEN HEROES (4) MAMMOGRAMS (1) MANAGEMENT PREROGATIVE (2) mandela (1) MANEJA (1) MANILA LIVEWIRE (1) Manila street view (1) MANILA TIMES (4) Manny Pacman Pacquiao Para sa yo ang laban nato (1) MARCOS (86) MARCOS BURIAL ORAL ARGUMENTS (6) Maren's baby shower video (10) Maren's bs p.1 (8) Maren's bs p.2 (7) MARIAN RIVERA-DANTES (1) MARIJUANA (3) MARIO SIBUCAO (2) MARTIAL LAW (5) MARY JANE VELOSO (1) MARYJANE VELOSO (1) Maya Angelou (1) MEDICARE (1) MEDICARE INSIGHT (1) MELANIE JONES (1) METALLIC HTDROGEN (1) Mi and Don (1) MICHAEL BRUNE (1) MIKE ENRIQUEZ (1) MILAN. ITALY (1) Mimi Moore (12) MINING (8) Miranda Cosgrove (1) Miss Philippines Pia Alonzo Wurtzbach (2) MISS UNIVERSE2017 (2) MISUARI (1) MMDA CHAIRMAN RESIGN (2) MMK (1) MNN WEEKLY (51) MOM'S CLEAN AIR FORCE (1) MOMS CLEAN AIR FORCE (1) MONEY (1) MONSANTO (1) Mosses (51) MOST COMMONLY MISUSED ENGLISH WORDS (1) MOTHER JONES (31) MOTHER NATURE NETWORK (2) MOTHER TERESA (2) Motion for Recon with links (1) motion for reconsideration (5) MOTION FOR RECONSIDERATION_NUMBER 9 (1) Mount Vesuvius (1) MoveOn (7) MOVEON.ORG (15) MOYERS & COMPANY (1) MR(NEW) (1) MRFF (1) MRT (1) MTRCB (1) MUHAMMAD ALI (1) MUSIC ALBUM ON DISASTER PREPAREDNESS (1) NADINE LUSTRE (1) NALUNDASAN (1) NASA (1) NASA'S JUNO SPACECRAFT (1) NATION (122) NATION OF CHANGE (32) NATIONAL CENTER FOR MISSING EXPLOITED CHILDREN (2) NATIONAL MUSEUM OF AFRICAN AMERICAN HISTORY AND CULTURE (1) NATIONAL PARKS (3) NATIONAL PARTNERSHIP FOR WOMEN & FAMILIES (2) NATIONAL PEOPLE'S ACTION (6) NATIONAL WILDLIFE FEDERATION (2) NATIONAL WOMEN'S LAW CENTER (1) NATIONof CHANGE (3) NATURE (1) NAZRENO (1) NBC NEWS (1) NCLR (1) NEIL YOUNG (1) NERI COLMINARES (1) NESTOR (1) NET NEUTRALITY (12) NETHERLANDS (1) NEW FUEL SYSTEM (1) NEW YORK TIMES (6) NEW YORKER (1) NEW ZEALAND (1) NEWS (303) NEWS MIC (1) NEWS+STORIES (1) NEWSLETTERS (1) NEWSWEEK (2) NIGER DELTA (2) NLRC DECISION (1) NLRC RESOLUTION (1) NO HIT AND RUN DRIVER (7) NOAH'S ARK (1) Noam Chomsky (1) NOLI S. ATIENZA (4) NON HUMAN RIGHT PROJECT (1) NONOY ZUNIGA (1) NORTH KOREA (1) NOT1MORE (1) NRDC (4) NUCLEAR AGE PEACE FOUNDATION (1) NUGGETS (1) NURSES FOR CHANGE (1) NUTRITION ACTION (1) NWF (1) obama (7) obama anauguration pics (1) Obama Victory Speech (1) OBJECTION ON MATTER SENDING NOTICE (27) OBSTRUCTION OF JUSTICE (1) OCCUPY DEMOCRATS.COM (4) OCCUPY WALL ST. (1) OCCUPY.COM (1) OCEAN CONSERVANCY (5) OCEAN RIVER INSTITUTE (4) OCEANA (1) OFF THE SIDELINES DIGEST (1) OFFSHORE WIND FARMS (1) OIL CHANGE INTERNATIONAL (7) OILANDGASPEOPLE (1) oiled hand (1) OLD DOG TRICK (1) Oliveros (1) OMBUDSMAN (1) OMBUDSMAN MORALES (1) on Kabayan (2) ONE MILLION PAGEVIEWS (1) onEARTH (1) OneForPacman (1) OPEN MEDIA (1) ORDER-OMBUSMAN (1) ORGANIC BYTES (13) other98 (4) OUR CITY (1) OVER IM VIEWS (17) OVERTURN (1) OVERTURN THE SUPREME COURT (1) OWN THE FUTURE OR BE OWNED (1) pachelbel's Canon in D (1) Packet (13) PACQUIAO (3) PADRE PIO (2) PALEA (5) palm oil docu (1) PALSA (1) PAO CHIEF ACOSTA (2) papaya (1) parabolc solar collectors (1) PARIS (1) PARTIDO NG MANGGAGAWA (5) PATRIOT DIRECT (1) Pau Gasol (1) PAUL GEORGE (1) PAUL RYAN (1) paul walker (1) PAUL WATSON (5) PAULINE MARIE (1) PCIJ (2) PDAF (1) people climate march (1) PEOPLE DEMANDING ACTION (2) PEOPLE FOR THE AMERICAN WAY (3) people power (4) PEOPLE'S CLIMATE MARCH (6) PEOPLES CLIMATE MARCH (2) PERJURY (1) PERSUASIVE APPEALS/REMINDERS (204) peru (1) PETA (8) PHILIPPINE AIRLINES (4) PHILIPPINE JUSTICE SYSTEM (2) PHILSTAR HEADLINES (1) PHILSTAR OPINION (2) photo petition (1) photoshop (7) PICTURES (1) PINAS TRENDING (1) PINOY TRENDING NEWS (1) PIO CHIEF THEODORE TE (2) PITTSBURG POST GAZZETTE (1) PLANNED PARENTHOOD (11) PLASTIC TO FUEL (1) plunder (1) PMA HONOR CODE REIGN SUPREME OVER THE CONSTITUTION (3) PNOY (2) POE (1) POGO BLOG (17) POLAR BEARS INTERNATIONAL (1) POLARIS (2) POLICY MIC (9) POLITICO (7) POLITICO MAGAZINE (1) POLITICUS_USA (235) POLITIKO (6) POLY DE CASTRO (1) POPE FRANCIS (23) POPULATION CONNECTION (1) POSTAL BANKING (2) POWER OF POSITIVITY (1) POWER OF WIND (4) PRAY FOR THE WORLD (1) PRAYER VS. DEATH PENALTY (1) Prelude (1) Premiere Pro (3) premierepro (2) Pres. Noy (2) PRESUMPTION OF REGULARITY (1) PRIVATE EQUITY (1) PRO CORRUPTION CONDONATION DOCTRINE (1) PRO LABOR ALLIANCE INC (2) PROGRESSIVE CHANGE (1) PROVOCATIVE ART (1) ps (7) PSR (1) PUBLIC CITIZEN (3) PUBLIC DISCLOSURE (6) PUBLIC RECORDS ACT (1) PUBLIC SERVICE (1) PUNZI PUNZALAN (14) QUIROZ MISLED THE COURT (5) QUIT COAL (11) RA 3019 (2) RA 7641 CIRCUMVENTION (7) RA- 7641 CIRCUMVENTION (1) RA7641 CIRCUMVENTED BY SHELL (1) RACHEL MADDOW (1) RACISM (1) RADYO INQUIRER (1) RASHAD ROBINSON (2) RAW STORY (1) READER SAN DIEGO COVER DESIGNING (2) READING EAGLE (1) REALLY AMERCAN (1) RED ROVER (1) RED-HERRING (1) REEVES AND ASSOCIATE (1) REFERENCES (52) reggie watts (1) REJECT RPT20 MOVEMENT (5) REJOINDER (26) RELIGIOUS FREEDOM CONSTITUTIONAL RIGHTS (1) RENEWABLE ENERGY (25) REP. ALAN GRAYSON (17) REPLY (13) REPRESENT US (3) REPUBLICANS (1) REVEAL (1) REVERBPRESS (2) RHONDA KESTEN (1) RICHARD ENRIQUEZ (2) RICHARD GERE (1) Rick Kissell (1) RICO J. PUNO (1) RIGHT TO WORK (2) RING OF FIRE (5) RITCHE CORONEL (1) ROBERT KENNEDY (1) Robert Naiman (1) ROBERT PLANT (1) ROBERT REICH (122) robin williams (1) robredo (1) Roel Manlangit on Rated Korina (3) ROLANDO TOLENTINO (1) ROMY DELA CRUZ (2) RON DRUYAN (1) ROOSTER NEW YEAR (1) RootsAction (5) RUN FOR THE SEALS (1) SA BREAKING NEWS (1) SA KABUKIRAN (1) safety (3) SALON (4) Salvador Escodero III (1) same sex marriage (2) SAN DIEGO FREE PRESS (135) SAN DIEGO FREE PRESS (26) San Francisco (13) SAN JOSE MERCURY NEWS (1) San Ramon travel (4) SANDY HOOK (1) SARA DUTERTE (1) satire (2) SATUR OCAMPO (1) SAVE THE ARCTIC (5) save the internet (6) SAVING CAPITALISM (3) SCHOLARSHIP ESSAY (1) science (1) SCOTT PETERS (2) scrap metal art (1) SCRIBD (1) SEA SHEPHERD (2) SEAL CONSERVANCY OF SAN DIEGO (1) SECRET WEAPON OF AMERICA (1) SEIU (3) SELF-DEFENSE (1) Sen Santiago (2) SEN. BERNIE SANDERS (498) SENATE (3) SenChiz (12) SenChiz videos (3) separation pay (1) separation pay/retirement pay (1) SEPTEMBER MORN (1) SERENO (13) SERENO _PETITION DOCUMENT 1 A.C.NO. 10084 (12) SERENO DISSENT (2) SERENO_stopworking in silos (1) SERENO_TWEETER ACCOUNT (2) SET OF FOLLOW UPE-MAILS DATED MARCH 15 (1) SEX (9) SHAME (1) SHAMELESS BISHOPS (1) SHELL (44) SHELL IS ABOVE THE LAW (52) SHELL rejoinder (1) SHELL SCAM (4) SHELL SMUGGLING (7) ShellPosPaper (22) SHERWIN LUMANGLAS (1) SHOOTING IN OREGON (1) short story (3) Sie and Mia (2) Sierra Club (28) SIERRA RISE (1) SINKHOLE (1) SKETCHES (1) SLEEP MUSIC RELAX (1) SMART CARS BODY KITS (1) SMILE TRAIN (2) SNAKES (1) SOCIAL JUSTICE (1) SOCIAL SECURITY (1) SOCIAL SECURITY WORKS (10) SOCIALISM (1) SOLAR (19) SOLAR BOTTLE STREET LAMPS (1) SOLAR ENERGY (2) SOLAR PANELS (1) SOLAR POWER (2) solar roadways (2) SOLO WHEEL (1) SONA NI PNOY (4) SONG (1) SOP FOR ARTBOARD (1) sopa (1) SOUND (2) SPECIFIC DOCUMENT (7) SPINELESS ALIBI (4) SPIRIT (1) spiritual (1) SSS (4) STAIRWAY TO HEAVEN (2) STALLONE (1) STAND UP TO ALEC (1) Standing Rock Sioux Tribe v. U.S. Army Corps of Engineers (1) STATE OF THE UNION (1) storm surge (1) students first (1) StumbleUpon (30) STYROFOAM-EATING WORMS (1) SUMMER SERVOS (1) SumOfUs (10) SUNDAY TV MASS (1) SUNTIMES (1) SUPERMOON (3) SuperPAC (1) SUPREME COURT (4) SUPREME COURT AC 10084 (3) SUPREME COURT DECISIONS (1) SUPREME COURT E-MAIL ADDRESS INQUIRY (52) Susan Graves (1) SWEAR (7) TAGA BAUAN (1) TAKEPART (205) TANIM-BALA (1) tar sands (1) TASREA VS. SHELL (1) TAURUS (1) TAX FAIRNESS (2) TAX HAVENS (1) TAXATION (2) TAXING CARBON (1) Team Brad (1) TEAM USA (1) TECHFORAMERICA (1) TECHNOLOGY (25) TED FAILON (1) TERESITA (10) TESLA (2) TESLA CHANNEL (1) tessie (1) THANKSGIVING (2) THE ACTION NETWORK (2) The Atlantic (1) THE BEATLES (1) THE DAILY BEAST (1) THE FREEMAN (1) the guardian (3) THE HILL (4) THE HUMAN SOCIETY (1) THE HUMANE SOCIETY (1) The Institute for Inclusive Security (2) THE MAHARLIKAN (1) THE NATURE CONSERVANCY (5) the ONION (2) THE PEACE ALLIANCE (2) THE STAMPEDE (1) the stranger (1) THE SUNFLOWER (4) THE TRUST for PUBLIC LAND (1) the VOICE (1) THE WASHINGTON POST (1) THE WEEK (1) theguardian (3) THINK PROGRESS (157) THIRD YEAR CLASS (2) THOMAS PAINE (1) TIA NENA (1) tia nene (4) Tia Nene ...MMK Drama (2) Tia Nene...MMK Drama (1) Tia Nene..MMK Drama (1) TIGLAO (1) TIM BAYLEN (1) TIME LAPSE (2) TING GOL TOK (1) TOM HOWARD (2) TOM STEYER (1) tonton (3) TOP 1% (1) TOP GEAR PHILIPPINES (1) TOURISM (38) TPO (28) TPO EXAM STUDY GUIDE (2) TPP (77) TQ Solis (1) TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (1) TRANSCANADA PIPELINE EXPLOSION (1) TRIBULATION NOW (1) TRICYCLE (1) TRILLANES (1) TRUTH (1) TRUTH TEAM DIGEST (1) TRUTHDIGG (6) TTA (1) TTP (2) TUGON (1) TURKEYS (1) U.N. (1) Ua trestel (1) UltraViolet Action (2) UNI GLOBAL UNION (1) UNION OF CONCERNED SCIENTISTS (7) UNIQUE FACTS (1) UNIVERSAL BASIC INCOME (1) UPRISER (1) UPWORTHY (176) URGENDA (1) US (1) US POLITICS (4) USEFUL TIPS (1) USnews (1) vagina (1) VANDANA SHIVA (1) VATICAN INSIDER (1) Veit Stumpenhausen (1) VETERANS DAY (1) VICE GANDA (1) Vidal (1) VIDEOS 1M+ PAGEVIEWS (135) Visit to Tito Nestor (1) Vitangcol (1) VOICES FOR PUBLIC TRANSIT (1) volcano eruption (2) VOLKSWAGEN (1) VOX (3) VP BINAY (2) VPletter (2) WALKFREE (1) wall street (3) WASHINGTON UNIVERSITY (1) WASTE WATER TREATMENT (1) WATCHDOG.NET (5) WATER FOR PEOPLE (1) WATER PURIFIER (2) weighing scale (1) WEST PHILIPPINE SEA (1) WHALE SLAUGHTER (1) WHO IS (7) WIKIPEDIA (1) WILD EARTH GUARDIANS (19) WILDERNESS WATCH (1) WILFUL IGNORANCE (1) WIND (8) Wind generators (1) WORLD MIC (1) world war II (1) WORLDNEWSDAILYREPORT (1) WRIT OF HABEAS DATA (1) WWTP (340) YAHOO NEWS (1) YNARES-SANTIAGO (1) YOLY ORDONEZ ALCARAZ (4) ZINC (1)